Privacy statement Buitenmoment.nl

Buitenmoment.nl is eigendom van De Friesland Zorgverzekeraar.

Uw gegevens in vertrouwde handen

Doet u mee met deze online fotowedstrijd? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. 

Welke gegevens gebruiken wij?

Stuurt u een foto in, dan vragen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en of u klant bij ons bent. Ook vragen we in welke plaats de foto is gemaakt en optioneel in welk natuurgebied de foto is genomen. Doet u alleen mee als stemmer dan vragen wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.  

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij u passen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid. 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • contact met u op te kunnen nemen als u een prijs heeft gewonnen
 • u op het juiste moment een persoonlijk aanbod voor een zorgverzekering te doen
 • te achterhalen of u klant bij ons bent of niet
 • op de hoogte te houden over de voortgang van de fotowedstrijd Buitenmoment 

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

De Friesland Zorgverzekeraar is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Wij wisselen uw gegevens uit met de landschappen ’t Fryske Gea, Het Drentse Landschap, Landschap Noord Holland en Het Flevo-landschap. Dit doen wij alleen als u op het aanmeldformulier aangeeft in welk natuurgebied uw foto is genomen. Wij verkopen uw gegevens niet. Als u klant bij ons bent, leest u dan ook het privacy statement van De Friesland Zorgverzekeraar. 

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website is goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens tot uiterlijk 31 december 2019. Daarna verwijderen wij uw gegevens.  

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Telecommunicatiewet.

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen.
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen.
  • Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Mail ons of stuur een brief naar:

De Friesland Zorgverzekeraar
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden
T.a.v. afdeling Marketing & Communicatie o.v.v. Buitenmoment.

Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw bericht.

Heeft u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
Privacy Manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 25 mei 2018.