Actievoorwaarden Buitenmoment

Deze spelregels en voorwaarden van De Friesland Zorgverzekeraar hebben betrekking op de fotowedstrijd Buitenmoment.  

Algemene voorwaarden 

 • Deze voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen uit de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen. 
 • Als deelnemer en/of winnaar van deze fotowedstrijd dien je je te houden aan deze voorwaarden.  

Fotowedstrijd Buitenmoment 

 • De fotowedstrijd Buitenmoment is een online fotowedstrijd. De Friesland wil hiermee samen met natuurorganisaties mensen zoveel mogelijk motiveren naar buiten te gaan en te genieten van de natuur en de frisse buitenlucht. 
 • De fotowedstrijd wordt georganiseerd door De Friesland in samenwerking met natuurorganisaties, buitensportorganisaties, zorgpartners en zakelijke dienstverleners.  

Deelnemen aan de fotowedstrijd  

 • Door de volgende stappen te doorlopen kun je deelnemen aan de fotowedstrijd: 
 • Maak een foto van een buitenmoment gekoppeld aan het thema van de betreffende maand. Het thema staat vermeld op www.buitenmoment.nl.
 • Op www.buitenmoment.nl upload je jouw foto;
 • Vul je naam, adres en e-mailadres in en geef een korte beschrijving (titel) van het buitenmoment.
 • Heb je de foto geschoten in een gebied van It Fryske Gea, Het Drentse Landschap, Landschap Noord-Holland of Het Flevo-landschap dan kun je dit ook aangeven. 
 • Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen met deze actie/fotowedstrijd. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar geldt dat ouders toestemming dienen te geven voor deelname.
 • Een deelnemer mag nooit iemand herkenbaar in beeld brengen en dan de foto opsturen als die persoon daar niet expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 • Medewerkers van afdeling IMS en CCC van De Friesland mogen wel foto's inzenden, maar maken geen kans op deze prijzen. De rest van het personeel van De Friesland wel.  

Winnaars en prijzen  

 • Een vakjury kiest elke maand vijf foto’s. Deze foto’s gaan door naar de stemronde. Dit betekent dat het publiek kan stemmen op deze vijf foto’s.
 • Deze vakjury die de hoofdprijs - als bedoeld in artikel 3. - uitreikt, bestaat uit onafhankelijke personen met affiniteit voor de natuur, buiten zijn en fotografie.
 • Het oordeel van de vakjury is bindend.
 • De vakjury let erop dat de foto buiten is genomen en past binnen het thema van de betreffende maand.
 • De door de vakjury geselecteerde top 5 maakt elke maand kans op een prijs. Deze prijs is iedere maand anders en is gekoppeld aan het thema. Hier vind je een overzicht van de prijzen en de thema’s.
 • Daarnaast maakt één stemmer ook elke maand kans op een prijs. Deze prijs verschilt ook weer per maand. Bekijk de prijzen.
 • Elke maand worden drie prijzen uitgereikt:
 • De eerste prijs gaat naar de deelnemer met de meeste stemmen
 • De tweede prijs wordt geselecteerd door de vakjury
 • Eén prijs gaat naar een stemmer.
 • De stemmer wordt willekeurig gekozen uit alle stemmers van de betreffende maand.
 • Je kunt als deelnemer per maand maximaal één prijs winnen.
 • Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd. Dan is De Friesland gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • Inzenden van buitenmomenten voor de fotowedstrijd Buitenmoment is mogelijk van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2018. Het publiek kan in januari 2019 nog stemmen op de top 5 van het thema in december 2018. De winnende deelnemers maken in februari 2019 nog extra kans op een hoofdprijs.
 • De hoofdprijs is een compleet verzorgd weekend of een topcamera van Olympus. De winnaar mag zelf kiezen voor het weekend of de topcamera.
 • Wij informeren je persoonlijk wanneer je een prijs hebt gewonnen. Bij de maandelijkse uitreiking krijg je per e-mail bericht en vragen wij jouw adresgegevens op om de prijs op te kunnen sturen. De winnaar van de hoofdprijs bellen we persoonlijk om af te stemmen welke prijs gewenst is en op welk moment er gebruik van gemaakt wenst te worden.   

Verwerking van persoonsgegevens  

 • Door deel te nemen aan de fotowedstrijd Buitenmoment geef je van De Friesland toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals jouw naam, e-mailadres en eventueel jouw telefoonnummer en beeld (buitenmoment).
 • Heb je vragen over de verwerking van de persoonsgegevens? Wil je de verzamelde persoonsgegevens inzien, verwijderen of veranderen? Dan kun je contact opnemen met De Friesland. Stuur een e-mailbericht naar buitenmoment@defriesland.nl. Lees meer over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan in ons privacy statement.
 • Door deze voorwaarden te accepteren geef je toestemming dat De Friesland je in 2018:
 • op de hoogte houdt van informatie rondom het thema "Buiten Zijn";
 • een vrijblijvend advies geeft over een zorgverzekering bij De Friesland.
 • Iedere prijswinnende deelnemer geeft De Friesland en samenwerkende natuur- en landschapsorganisaties toestemming om de ingestuurde foto(´s) voor promotiedoeleinden te gebruiken, voor publicatie of andere commerciële uitingen.  

Intellectuele eigendomsrechten  

 • Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de deelnemer dat de foto die hij upload voor de fotowedstrijd Buitenmoment door hem of haar zelf genomen is, waardoor hij aangemerkt kan worden als auteur van de foto in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.
 • De deelnemer verstrekt De Friesland hierbij een exclusieve, niet opzegbare licentie om de foto's ook voor commerciële doeleinden al dan niet in gewijzigde vorm, zonder naamsvermelding openbaar te maken en te verveelvoudigen.
 • Indien de deelnemer een of meer prijzen wint, als bedoelt in artikel 3 van deze Spelregels en Voorwaarden, draagt de deelnemer zijn auteursrechten op de foto's over aan De Friesland. Dit wordt gedaan door een daartoe bestemde akte en doet de deelnemer tevens voor zover mogelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten. De deelnemer verklaart alle medewerking te verlenen die nodig is voor het formaliseren van de overdracht van de auteursrechten.
 • Wanneer u wint, en wanneer u deze voorwaarden (akte) accepteert bevestigt u dat eventuele derden die ingevolge artikel 19-21 van de Auteurswet aanspraak kunnen maken op hun portretrecht, toestemming hebben gegeven voor het insturen van de foto en gebruiken van de foto, zoals bepaald in deze voorwaarden.
 • De deelnemer vrijwaart De Friesland voor eventuele (auteursrechtelijke) claims van derden, waaronder, maar niet beperkt eventuele portretrechtelijke claims van personen die zichtbaar zijn op de ingestuurde foto.  

Overige voorwaarden  

 • Het is niet toegestaan meerdere e-mailadressen aan te maken of onder een andere naam dan uw eigen naam deel te nemen. Deelnemers die dit wel doen worden uitgesloten van deelname voor elk account dat men heeft aangemaakt.
 • Inzenden kan uitsluitend digitaal via de website www.buitenmoment.nl van dinsdag 1 mei 2018 tot en met 31 december 2018. De prijzen worden door de vakjury elke maand uitgereikt. De hoofdprijs wordt uitgereikt in februari 2019. De Friesland behoudt het recht om de actie eerder te stoppen.
 • De Nederlandse Flora- en Faunawet dient gerespecteerd te worden bij het maken van de foto's. Houd u ook aan algemene fatsoensnormen en respecteer de privacy van andere mensen. De jury kan navraag doen bij de deelnemers over specifieke omstandigheden waaronder de foto('s) zijn gemaakt. De vakjury kan besluiten foto's uit te sluiten van deelname. 

Klachtenprocedure  

 • De organisator van de fotowedstrijd Buitenmoment is De Friesland Zorgverzekeraar N.V. (Harlingertrekweg 55, 8913 HR Leeuwarden). Indien u een klacht heeft over deze fotowedstrijd, kunt u een e-mailbericht sturen naar: buitenmoment@defriesland.nl.