Actievoorwaarden Buitenmoment 2019

 

Deze spelregels en voorwaarden van De Friesland Zorgverzekeraar hebben betrekking op de fotowedstrijd Buitenmoment. 

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen uit de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen. Als deelnemer en/of winnaar van deze fotowedstrijd dien je je te houden aan deze voorwaarden. 

Fotowedstrijd Buitenmoment

De fotowedstrijd Buitenmoment is een online fotowedstrijd. De Friesland wil hiermee samen met natuurorganisaties en werkgevers mensen zoveel mogelijk motiveren naar buiten te gaan en te genieten van de natuur en de frisse buitenlucht. De fotowedstrijd wordt georganiseerd door De Friesland in samenwerking met natuurorganisaties, buitensportorganisaties, zorgpartners, werkgevers en zakelijke dienstverleners. 

Deelnemen aan de fotowedstrijd 

1. Door de volgende stappen te doorlopen kun je deelnemen aan de fotowedstrijd: 

  • Maak een foto van een buitenmoment gekoppeld aan het thema van de betreffende maand. Het thema staat vermeld op www.buitenmoment.nl. 
  • Op www.buitenmoment.nl upload je jouw foto; 
  • Vul je naam, adres en e-mailadres in en geef een korte beschrijving (titel) van het buitenmoment. 
  • Heb je de foto geschoten in een gebied van ’t Fryske Gea, Het Drentse Landschap, Landschap Noord-Holland of Het Flevo-landschap dan kun je dit ook aangeven. 

2. Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen met deze actie/fotowedstrijd. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar geldt dat ouders toestemming dienen te geven voor deelname. 

3. Een deelnemer mag nooit iemand herkenbaar in beeld brengen en dan de foto opsturen als die persoon daar niet expliciet toestemming voor heeft gegeven.

4. Medewerkers van afdeling IMS en CCC van De Friesland mogen wel foto's inzenden, maar maken geen kans op deze prijzen. De rest van het personeel van De Friesland wel. 

Winnaars en prijzen 

1. Een vakjury kiest elke maand tien foto’s. Deze foto’s gaan door naar de stemronde. Dit betekent dat het publiek kan stemmen op deze tien  foto’s. 

2. Deze vakjury bestaat uit onafhankelijke personen met affiniteit voor de natuur, buiten zijn en fotografie. 

3. Het oordeel van de vakjury is bindend. 

4. De vakjury let erop dat de foto buiten is genomen en past binnen het thema van de betreffende maand. 

5. De door de vakjury geselecteerde top 10 maakt elke maand kans op een prijs. Deze prijs is iedere maand anders. De prijzen staan in het overzicht van de prijzen en de thema’s

6. Daarnaast maakt één stemmer ook elke maand kans op een prijs. Deze prijs verschilt ook weer per maand. Bekijk de prijzen

7. Elke maand worden drie prijzen uitgereikt aan: 

  • de deelnemer met de meeste stemmen;
  • de deelnemers die daarna de meeste stemmen heeft;
  • een stemmer.

7. De stemmer wordt willekeurig gekozen uit alle stemmers van de betreffende maand. 

8. Je kunt als deelnemer per maand maximaal één prijs winnen.  

9. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd. Dan is De Friesland gerechtigd een andere winnaar te trekken. 

10. Inzenden van buitenmomenten voor de fotowedstrijd Buitenmoment is mogelijk van 1 mei 2019 tot en met 31 december 2019. Het publiek kan in januari 2020 nog stemmen op de top 10 van het thema in december 2019. 

Wij informeren je persoonlijk wanneer je een prijs hebt gewonnen. Bij de maandelijkse uitreiking krijg je per e-mail bericht en vragen wij jouw adresgegevens op om de prijs op te kunnen sturen. 

Verwerking van persoonsgegevens 

1. Door deel te nemen aan de fotowedstrijd Buitenmoment geef je De Friesland toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals jouw naam, e-mailadres en eventueel jouw telefoonnummer en beeld (buitenmoment). 

2. Heb je vragen over de verwerking van de persoonsgegevens? Wil je de verzamelde persoonsgegevens inzien, verwijderen of veranderen? Dan kun je contact opnemen met De Friesland. Stuur een e-mailbericht naar buitenmoment@defriesland.nl. Lees meer over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan in ons privacy statement.  

3. Door deze voorwaarden te accepteren geef je toestemming dat De Friesland je in 2019:

  • Maximaal vier maal op de hoogte houdt van informatie rondom het thema "Buiten Zijn"; 
  • Maximaal vier maal een vrijblijvend advies geeft over een zorgverzekering bij De Friesland.

4. Iedere prijswinnende deelnemer geeft De Friesland en samenwerkende natuur- en landschapsorganisaties toestemming om de ingestuurde foto(´s) voor promotiedoeleinden te gebruiken, voor publicatie of andere commerciële uitingen. 

Intellectuele eigendomsrechten 

1. Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de deelnemer dat de foto die hij uploadt voor de fotowedstrijd Buitenmoment door hem of haar zelf genomen is, waardoor hij aangemerkt kan worden als auteur van de foto in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.

2. De deelnemer verstrekt De Friesland hierbij een exclusieve, niet opzegbare licentie om de foto's ook voor commerciële doeleinden al dan niet in gewijzigde vorm, zonder naamsvermelding openbaar te maken en te verveelvoudigen.

3. Indien de deelnemer een of meer prijzen wint, als bedoelt in artikel over ‘Winnaars en prijzen ‘ van deze Spelregels en Voorwaarden, draagt de deelnemer zijn auteursrechten op de foto's over aan De Friesland. Dit wordt gedaan door een daartoe bestemde akte en doet de deelnemer tevens voor zover mogelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten. De deelnemer verklaart alle medewerking te verlenen die nodig is voor het formaliseren van de overdracht van de auteursrechten. 

4. Wanneer u wint, en wanneer u deze voorwaarden (akte) accepteert bevestigt u dat eventuele derden die ingevolge artikel 19-21 van de Auteurswet aanspraak kunnen maken op hun portretrecht, toestemming hebben gegeven voor het insturen van de foto en gebruiken van de foto, zoals bepaald in deze voorwaarden. 

5. De deelnemer vrijwaart De Friesland voor eventuele (auteursrechtelijke) claims van derden, waaronder, maar niet beperkt eventuele portretrechtelijke claims van personen die zichtbaar zijn op de ingestuurde foto. 

Overige voorwaarden 

1. Het is niet toegestaan meerdere e-mailadressen aan te maken of onder een andere naam dan uw eigen naam deel te nemen. Deelnemers die dit wel doen worden uitgesloten van deelname voor elk account dat men heeft aangemaakt.

2. Inzenden kan uitsluitend digitaal via de website www.buitenmoment.nl van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019. De prijzen worden door de vakjury elke maand uitgereikt. De Friesland behoudt het recht om de actie eerder te stoppen.

3. De Nederlandse Flora- en Faunawet dient gerespecteerd te worden bij het maken van de foto's. Houd u ook aan algemene fatsoensnormen en respecteer de privacy van andere mensen. De jury kan navraag doen bij de deelnemers over specifieke omstandigheden waaronder de foto('s) zijn gemaakt. De vakjury kan besluiten foto's uit te sluiten van deelname.

Klachtenprocedure 

De organisator van de fotowedstrijd Buitenmoment is De Friesland Zorgverzekeraar N.V. (Sophialaan 50, 8911 AE Leeuwarden). Indien u een klacht heeft over deze fotowedstrijd, kunt u een e-mailbericht sturen naar: buitenmoment@defriesland.nl